ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΙΣ ΠΕΤΡΙΕΣ I.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΜΒΑΔΟΝ 550 m², ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 300 m² ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 300 m.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΙΣ ΠΕΤΡΙΕΣ II.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΜΒΑΔΟΝ 550 m², ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 300 m². ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 300 m.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΙΣ ΠΕΤΡΙΕΣ III.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΜΒΑΔΟΝ 550 m², ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 300 m² ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 300 m.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΙΣ ΠΕΤΡΙΕΣ IV.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΕΜΒΑΔΟ 1650 m², ΜΕ 3 ΚΑΤΑΤΜΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 550 m² ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 300 m² ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 300 m.